تحلیل پتنت برای مدیران

بنا به اهمیت فناوری و نوآوری در فضای رقابتی صنایع مختلف و داده‌های اطلاعاتی ارزشمند حاصل از پتنت‌های به ثبت رسیده، دراین دوره؛ شرکت کنندگان با تعریف صحیح پتنت، شرایط احراز آن، آناتومی پتنت، نحوه مطالعه و جستجوی پتنت و ابزارهای تحلیل پتنت آشنا خواهند شد.

پتنت­ ها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی فنی و راهبردی برای فناوری­ های که پتانسیل تجاری سازی را دارند،  به حساب می آید. از دیگر مزایای پتنت­ ها این است که روند پیشرفت تکنولوژی، فضای رقابتی و پتانسیل همکاری را مشخص می­ کنند، از این رو یک نکته بسیار مهم برای کارآفرینان و شرکت‌های فناور، کارکردهای جانبی پتنت در موفقیت کسب‌وکار است.

تحلیل پتنت نوعی ارزیابی فناورانه است که غالباً با هدف برطرف ‌ساختن یک نیاز تجاری و یا تحقیقاتی از طریق مقایسه و تطبیق اطلاعات پتنت های مختلف با یکدیگر استخراج می شود.

   بنا به اهمیت فناوری و نوآوری در فضای رقابتی صنایع مختلف و داده‌های اطلاعاتی ارزشمند حاصل از پتنت‌های به ثبت رسیده، دراین دوره؛ شرکت کنندگان با تعریف صحیح پتنت، شرایط احراز آن، آناتومی پتنت، نحوه مطالعه و جستجوی پتنت و ابزارهای تحلیل پتنت آشنا خواهند شد.

سرفصل ­ها:

  •   تعریف پتنت  به عنوان ابزاری برای حمایت از نوآوری های فناورانه
  •   تشخیص ایده­های قابل ثبت به عنوان اختراع
  •   بیان فرآیند ثبت پتنت و نگهداری از آن و معاهدات مربوط به آن
  •   بررسی اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آن
  •    جستجوی پتنت
  •   آشنایی با ابزارهای تحلیل پتنت

 

 لازم به ذکر است دریافت گواهی نامه معتبر از کانون پتنت ایران منوط به ثبت نام از طریق سامانه کانون پتنت ایران است.

تحلیل پتنت برای مدیران
تحلیل پتنت برای مدیران
تاریخ برگزاری

۱۳۹۸/۰۹/۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

محل برگزاری
شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا
تاریخ ثبت نام

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

مدرس
دکتر امیرحسین برنایی
تاریخ برگزاری

۲۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۵ دی ۱۳۹۸

این کارگاه به پایان رسیده است.
محل برگزاری
شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا
تاریخ ثبت نام
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۲۸ آذر ۱۳۹۸