مدرسه زمستانه مالکیت فکری؛ با هدف آموزش مالکیت فکری با تاکید بر ثبت اختراع درنظر گرفته شده است.

سرفصل ها:

-کلیات، تاریخچه، حوزه شمول دارایی های فکری

-شرایط ثبت اختراع، اصول پتنت خوانی و استراتژی های پایه ای جستجو

-معرفی و کار با موتورجستجوی Patent LENS 

-معرفی و کار با موتورجستجوی Patentscope و USPTO

-معرفی و کار با موتورهای جستجوی Google patent و Espacenet  

-ساختار متن اختراع و شرایط نگارش پیش نویس متن

-نحوه نگارش انواع ادعانامه همراه با مثال های عملی

-روند ثبت اختراع داخلی و نحوه جستجوی پتنت های داخلی

 

 

تاریخ برگزاری

۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

۳ الی ۵ اسفند ماه ۹۸ / ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۵:۳۰/ این کارگاه با همکاری مشترک کانون پتنت ایران با انستیتو پاستور ایران برگزار می گردد. تمامی علاقه مندان حوزه مالکیت فکری می توانند در مدرسه زمستانه مالکیت فکری شرکت نمایند.
محل برگزاری
انستیتو پاستور ایران
تاریخ ثبت نام
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
ثبت نام