آموزش نحوه کار با پرتال کانون و تغییرات جدید آن (ویژه دفاتر همکار- وبینار)

طی این وبینار تلاش بر آن است که مسئولین محترم دفاتر همکار با بخش های مختلف پرتال کانون و نحوه کار با آن و تغییرات جدید ایجاد شده در آن آشنا شوند.

 

   از پیش‌زمینه‌های دستیابی به ایده‌ها و پژوهش‌های خلاقانه و حفاظت از آنها، ایجاد ارتباط مؤثر با مؤسسات علمی و پژوهشی است که مراکز اصلی تولید علم و فناوری کشور هستند. در همین مسیر، کانون پتنت ایران با حمایت از ایجاد دفاتر همکار خود در این مؤسسات، تلاش می‌کند با شبکه‌سازی در مراکز علمی و پژوهشی کشور، اختراعات کلیدی را، به‌عنوان دارایی‌های فکری کشور، جذب و در ادارات معتبر ثبت اختراع جهان ثبت نماید. همچنین این کانون با ایجاد یک سازوکار نظام‌یافته در دفاتر مذکور، قصد دارد با تبدیل آنها به دفاتر انتقال فناوری، بستر مناسبی را برای تجاری‌سازی دارایی‌های فناوران در این مؤسسات فراهم سازد.

 

   طی این وبینار مسئولین دفاتر همکار با بخش های مختلف پرتال کانون و نحوه کار با آن و تغییرات ایجاد شده در آن  آشنا خواهند شد.

 

  • برای آگاهی از تغییرات جدید در پرتال کانون پتنت ایران
  • برای استفاده از امکانات پرتال در طول بحران کرونا
  • برای آگاهی از نکاتی که به تسریع فرآیند بررسی کمک خواهد کرد
  • برای آگاهی از نکاتی که ممکن است بر امتیاز عملکرد دفاتر تاثیر داشته باشد

 

  • تمامی مسئولین دفاتر همکار کانون پتنت ایران

 

 

***************************************************************************

آموزش نحوه کار با پرتال کانون و تغییرات جدید آن (ویژه دفاتر همکار- وبینار)
آموزش نحوه کار با پرتال کانون و تغییرات جدید آن (ویژه دفاتر همکار- وبینار)
تاریخ برگزاری

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

محل برگزاری
آموزش مجازی (بصورت وبینار)
تاریخ ثبت نام

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

مدرس
سرکار خانم مهندس کاظم پور
تاریخ برگزاری

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

این وبینار به پایان رسیده است.
محل برگزاری
آموزش مجازی (بصورت وبینار)
تاریخ ثبت نام
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹