کارگاه های آموزشی گذشته

 • آموزش پیشرفته ثبت اختراع در حوزه سلول های بنیادی

  مرکز برگزار کننده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
  تاریخ برگزاری

  ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۶ آذر ۱۳۹۷

 • آموزش پیشرفته مالکیت فکری( با تاکید بر ثبت اختراع)

  مرکز برگزار کننده دانشگاه صنعتی شریف
  تاریخ برگزاری

  ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۲۴ آبان ۱۳۹۷

 • بررسی ثبت اختراعات حوزه سلامت

  مرکز برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
  تاریخ برگزاری

  ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ۰۸ آذر ۱۳۹۷

  ۸ الی ۱۴
 • کارگاه جامع مالکیت فکری و ثبت اختراع خارجی (شرکت مهد سرمایه گذاری)

  مرکز برگزار کننده
  تاریخ برگزاری

  ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷

  مختص شرکت
 • مقدماتی آموزش مالکیت فکری

  مرکز برگزار کننده
  تاریخ برگزاری

  ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷

 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته ‍‍

  مرکز برگزار کننده دانشگاه علم و صنعت ایران
  تاریخ برگزاری

  ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷

  ۸:۳۰ إلی ۱۷
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته

  مرکز برگزار کننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  تاریخ برگزاری

  ۰۵ دی ۱۳۹۷ ۰۶ دی ۱۳۹۷

  ۸:۳۰ إلی ۱۶
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته

  مرکز برگزار کننده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  تاریخ برگزاری

  ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۲۹ دی ۱۳۹۷

  ۸ إلی ۱۶ 
 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته

  مرکز برگزار کننده دانشگاه تهران
  تاریخ برگزاری

  ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

  ۸ إلی ۱۶ 
 • آموزش اصول داوری و جستجوی عملی و مقدماتی

  مرکز برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  تاریخ برگزاری

  ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ دی ۱۳۹۷

  ۸ الی ۱۶
استعلام وضعیت