کارگاه های آموزشی پیش رو

 • آشنایی با مالکیت فکری(وبینار رایگان)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام: ۹۹/۰۱/۰۵ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و جزئیات بیشتر به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • جستجوی پتنت (وبینار)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام: ۹۹/۰۱/۲۶ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و شرایط ثبت نام و ... به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • معرفی کانون پتنت ایران و خدمات (وبینار رایگان)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام: ۹۹/۰۱/۱۹ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و جزئیات بیشتر به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع «PCT» و مزایای آن (وبینار)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام: ۹۹/۰۲/۲۲ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و شرایط ثبت نام و ... به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • آشنایی با پایگاه اطلاعاتی "Espacenet" (وبینار)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۶ خرداد ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام: ۹۹/۰۲/۰۹ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و شرایط ثبت نام و ... به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • آموزش نحوه ثبت درخواست در پرتال کانون پتنت ایران (وبینار رایگان)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام: ۹۹/۰۲/۰۲ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و جزئیات بیشتر به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • پتنت، ابزاری برای حفاظت از فناوری های نوآورانه (وبینار رایگان)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری : ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام : ۹۹/۰۱/۱۱ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و جزئیات بیشتر به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • آشنایی با پایگاه اطلاعاتی "Patentscope" (وبینار)

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ ـــ شروع ثبت نام : ۹۹/۰۲/۳۰ **برای اطلاع از محتوا، سرفصل های آموزشی و شرایط ثبت نام و ... به قسمت "اطلاعات بیشتر" مراجعه بفرمایید**

 • آموزش مقدمات ثبت اختراع

  مرکز برگزار کننده

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

  تاریخ برگزاری

  ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۶ / شایان ذکر است با توجه به ادامه محدودیت های احتمالی کشور در برگزاری کارگاه های حضوری برای پیشگیری از ویروس کرونا احتمال تغییر در روز برگزاری کارگاه در سال 1399 وجود دارد که در صورت تغییر متعاقباً به شرکت کنندگان محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

 • هنر مطالعه پتنت

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

  ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۶ ـــ شروع ثبت نام : ۹۹/۰۱/۱۶ـــ این کارگاه بصورت حضوری برگزار می شود.

استعلام وضعیت