کارگاه های آموزشی پیش رو

 • هنر مطالعه پتنت

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

  ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۶ / (ظرفیت تکمیل شد)

 • ثبت علامت تجاری و برند

  مرکز برگزار کننده

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۴ آذر ۱۳۹۸

  ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۲ / لازم به ذکر است این کارگاه هزینه ای می باشد که لینک مستقیم ثبت نام در ایوند، در قسمت " اطلاعات بیشتر" موجود است

استعلام وضعیت