• پتنت، ابزاری برای حفاظت از فناوری های نوآورانه (وبینار رایگان-تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* کد ثبت نام کارگاه : wb27074001 (حروف کوچک) از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • بررسی شرایط ثبت اختراع باتاکید بر گام ابتکاری به عنوان چالش برانگیزترین شرط(تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با آناتومی پتنت (وبینار رایگان-تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* کد ثبت نام کارگاه : wb11084001 (حروف کوچک) از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • معرفی کانون پتنت ایران و خدمات آن (وبینار رایگان-تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ * ساعت برگزاری ۱۲-۱۰* کد ثبت نام کارگاه : wb18084001(حروف کوچک) از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • جستجوی پتنت(وبینار-تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آموزش نحوه ثبت درخواست در پرتال کانون پتنت ایران(وبینار رایگان-تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۲ آذر ۱۴۰۰ ۰۲ آذر ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ * ساعت برگزاری ۱۲-۱۰* کد ثبت نام کارگاه : wb02094001(حروف کوچک) از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با پایگاه اطلاعاتی LENS(وبینار-تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۹ آذر ۱۴۰۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ * ساعت برگزاری ۱۸-۱۶* از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آموزش ثبت اختراع پیشرفته (ویژه پارک علم و فناوری استان قم)

  مرکز برگزار کننده

  پارک علم و فناوری استان قم

  تاریخ برگزاری

  ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ۲۳ آبان ۱۴۰۰

  لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ و ساعت برگزاری جلسات و آزمون ها به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید *** از آنجاییکه لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری و دیگر اطلاع رسانی ها به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • معرفی کانون پتنت ایران و خدمات آن (ویژه دانشگاه شیراز)

  مرکز برگزار کننده

  دانشگاه شیراز

  تاریخ برگزاری

  ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۱۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰ * ساعت برگزاری ۱۱-۹*** این وبینار در روز چهارشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۰ با همکاری دانشگاه شیراز مختص اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه برگزار می‌گردد.*** از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری و دیگر اطلاع رسانی ها به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفاً در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آموزش مقدمات ثبت اختراع (ویژه دانشگاه شهید باهنر کرمان)

  مرکز برگزار کننده

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  تاریخ برگزاری

  ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : ۲۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰ * ساعت برگزاری ۱۷-۱۴*** این وبینار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ آبانماه ۱۴۰۰ با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان مختص اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه برگزار می‌گردد.*** از آنجا که لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری و دیگر اطلاع رسانی ها به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفاً در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.