• آشنایی با آناتومی پتنت (وبینار رایگان-تقویم آموزشی زمستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : یکم دی ماه ۱۴۰۰ *** کد ثبت نام : w004(حروف کوچک) *** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـزاری و دیـگر اطلاع رسانی های مربوط به دریافت گواهی نامه به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • جستجوی پتنت (وبینار - تقویم آموزشی زمستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : یکم دی ماه ۱۴۰۰ *** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـزاری و دیـگر اطلاع رسانی های مربوط به دریافت گواهی نامه به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با پایگاه اطلاعاتی "Patentscope" (وبینار- تقویم آموزشی زمستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : یکم دی ماه ۱۴۰۰ *** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـزاری و دیـگر اطلاع رسانی های مربوط به دریافت گواهی نامه به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با تحلیل پتنت (وبینار رایگان- تقویم آموزشی زمستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : یکم دی ماه ۱۴۰۰ *** کد ثبت نام : w007(حروف کوچک)*** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـزاری و دیـگر اطلاع رسانی های مربوط به دریافت گواهی نامه به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع «PCT» و مزایای آن (وبینار - تقویم آموزشی زمستان ۱۴۰۰)

  مرکز برگزار کننده

  کانون پتنت ایران

  تاریخ برگزاری

  ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

  شروع ثبت نام : یکم دی ماه ۱۴۰۰ *** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـزاری و دیـگر اطلاع رسانی های مربوط به دریافت گواهی نامه به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفا در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آموزش مقدمات ثبت اختراع (ویژه دانشگاه شاهرود)

  مرکز برگزار کننده

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  تاریخ برگزاری

  ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

  این کارگاه در روزهای شنبه و دوشنبه ۹ و ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ (ساعت۱۴ الی ۱۷) برگزار خواهد شد *** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـزاری کارگاه به ایمیل افراد ارسال خواهـد شد؛ لطفاً در اولین فرصت نسبت به ویرایش و اطمینان از درج صحیـح آدرس ایمـیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با پتنت و شرایط احراز آن (ویژه پارک علم و فناوری فارس)

  مرکز برگزار کننده

  پارک علم و فناوری استان فارس

  تاریخ برگزاری

  ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

  این کارگاه در روز دوشــنبه ۴ بهمــن‌ماه (ساعت۱۴ الی ۱۷) برگــزار خواهــد شد *** از آنجاییکه لینک ورود به اتاق وبینار یک روز قبل از برگـزاری و دیـگر اطلاع رسانی‌ها به ایمیل افراد ارسال خواهد شد؛ لطفاً در اولین فرصت نسبت به اطمینان از درج صحیح آدرس ایمیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.

 • آشنایی با اصول نگارش پتنت (ویژه مخترعان/ پارک علم و فناوری استان قزوین)

  مرکز برگزار کننده

  پارک علم وفناوری استان قزوین

  تاریخ برگزاری

  ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

  این کارگاه در روزهـای شــنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ بهمــن ماه ۱۴۰۰ (ساعت ۹ الی ۱۲) برگــزار خواهـد شد *** از آنجایـیکه لینک ورود به اتاق وبیــنار یک روز قبل از برگـزاری کارگاه به ایمـیل افراد ارسال خواهـد شد؛ لـطفاً در اولین فرـصت نسبت به ویرایش و اطمـینان از درج صحیـح آدرس ایمـیل در حساب کاربری خود در وبسـایت کانون پتنت ایران اقدام نمایید.